Η πρώτη φάση του προγράμματος στέφθηκε με επιτυχία, αφού η σχολική κοινότητα ανταποκρίθηκε δυναμικά. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερη διάθεση να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, μετά και από τις οδηγίες που πήραν από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επίσης στήριξαν την προσπάθεια θέλοντας με τη σειρά τους να δώσουν ένα επιπλέον μάθημα στα παιδιά, αυτό της οικολογικής συμπεριφοράς. Η συλλογική αυτή προσπάθεια οδήγησε σε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα καθώς στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 151.037 μαθητές, από 567 σχολεία όλων των βαθμίδων.