Για την απόκτηση πρόσβασης στις φόρμες διαχείρισης ή για τη δήλωση συμμετοχής της σχολικής σας μονάδας στην τρέχουσα φάση του προγράμματος ανακύκλωσης πατήστε εδώ.

Διευκρίνιση: Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη σύνδεση του επίσημου λογαριασμού email της σχολικής μονάδας. Η δήλωση του υπεύθυνου επικοινωνίας ακολουθεί, αφού έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς η δήλωση συμμετοχής του σχολείου. Η δήλωση υπεύθυνου επικοινωνίας πραγματοποιείται με αυτοπροσώπως σύνδεση του ατόμου που θα έχει οριστεί από την κάθε σχολική μονάδα, με τον προσωπικό του υπηρεσιακό λογαριασμό email (π.χ. teacher@sch.gr).