Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Το Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία», το οποίο υλοποιείται από το 2017 από το ΙΤΥΕ Διόφαντος, αποσκοπεί στην οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση χαρτιού από την ίδια τη σχολική κοινότητα. Αφορά σχολικά και άλλα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, τετράδια και λευκό φωτοτυπικό χαρτί. Συμβάλλει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών, στην ενδυνάμωση του εθελοντισμού καθώς και στην ενίσχυση του στοιχείου της ανταποδοτικότητας αφού το χρηματικό ποσόν που συγκεντρώνεται από το Πρόγραμμα της Ανακύκλωσης χρησιμοποιείται για να καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων που συμμετέχουν. Επιτυγχάνει την εξοικονόμηση υλικών και ενέργειας, σε μια εποχή που αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Αναδεικνύει το στρατηγικό ρόλο του σχολείου και της εκπαίδευσης σε θέματα ανακύκλωσης.


ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ

Η πρώτη προσπάθεια εφαρμογής του προγράμματος ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΙΤΥΕ Διόφαντος, το Καλοκαίρι του 2016. Την περίοδο εκείνη το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 114 σχολικές μονάδες, σε πιλοτικό επίπεδο κατά το οποίο συγκεντρώθηκαν 30.240 κιλά χαρτί και 4.660 ευρώ. Το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε για την αγορά και διάθεση φωτοτυπικού χαρτιού στις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.

Κατά την πιλοτική φάση εντοπίστηκαν όλα τα σημεία και τα πρακτικά θέματα, που είναι απαραίτητα για την επιτυχία του προγράμματος και συντάχθηκε οδηγός εφαρμογής.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας γνώση για την πιλοτική φάση, αποφάσισε την εφαρμογή του προγράμματος σε πανελλαδική κλίμακα, θεωρώντας ότι η οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση του χαρτιού από την ίδια τη σχολική κοινότητα, εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη (εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας), αποτελεί και ένα συλλογικό εγχείρημα, το οποίο θα ενισχύσει τους δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς και θα δημιουργήσει ανταποδοτικά οφέλη για κάθε σχολείο που θα συμμετέχει.
(Για περισσότερες πληροφορίες για την πιλοτική φάση πατήστε εδώ.)

Έτσι εφαρμόστηκε, η πρώτη φάση του προγράμματος, κατά το διάστημα Μάιος –Σεπτέμβριος 2017 και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Οι αριθμοί άλλωστε «μιλούν» μόνοι τους: Στην ανακύκλωση συμμετείχαν 151.037 μαθητές, από 567 σχολεία, που έχουν έδρα σε 35 Δήμους της χώρας, όλων των βαθμίδων (328 δημοτικά, 143 γυμνάσια, 77 λύκεια και 19 ΕΠΑΛ). Η αποκομιδή του χαρτιού έγινε με τη βοήθεια των Δήμων και από τους φορείς ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και Recycling Center Αντώνη Β. Σχοινάς Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, 157,35 τόνοι ανακυκλώσιμου υλικού και απέφεραν έσοδα 21,187,69 ευρώ, ποσό το οποίο διατέθηκε για την αγορά και τη διανομή χαρτιού Α4 σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν.
(Για περισσότερες πληροφορίες για την φάση Μάιος-Ιούνιος πατήστε εδώ.)

Στην παρούσα φάση (Σχολικό έτος 2017-2018) έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα και αναμένεται να συμμετάσχουν 1200 σχολικές μονάδες.
(Για περισσότερες πληροφορίες για την παρούσα φάση πατήστε εδώ.)