Προωθητικό Υλικό του Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να κατεβάσετε προωθητικό υλικό του προγράμματος. Θα βρείτε 4 αφίσες καθώς και το φυλλάδιο του προγράμματος της Ανακύκλωσης.

Αφίσα 1 Αφίσα 2 Αφίσα 3 Αφίσα 4
Φυλλάδιο

Spot «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας - Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»