Προωθητικό Υλικό του Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να κατεβάσετε προωθητικό υλικό του προγράμματος. Θα βρείτε αφίσες καθώς και το φυλλάδιο του προγράμματος της Ανακύκλωσης.

Ενημερωτικό φυλλάδιο Ενημερωτική Αφίσα

Αφίσα 1 Αφίσα 2 Αφίσα 3 Αφίσα 4
Φυλλάδιο