Για την απόκτηση πρόσβασης στις φόρμες διαχείρισης ή για τη δήλωση συμμετοχής της σχολικής σας μονάδας στην τρέχουσα φάση του προγράμματος ανακύκλωσης πατήστε εδώ.

Διευκρίνιση: Για δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε συνδεθείτε με τον επίσημο λογαριασμό email της σχολικής μονάδας.