Για την απόκτηση πρόσβασης στις φόρμες διαχείρισης της τρέχουσας φάσης του προγράμματος κάθε σχολείου, θα πρέπει ο Υπεύθυνος Ανακύκλωσης του εκάστοτε σχολείου να εισάγει τα στοιχεία του λογαριασμού του στην Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου πατώντας εδώ.