Η Δράση

Η Δράση Ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας - Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία», η οποία υλοποιείται ετησίως από το 2016 από το ΙΤΥΕ Διόφαντος, αποσκοπεί στην οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση χαρτιού από την ίδια τη σχολική κοινότητα.


 • Αφορά σχολικά και άλλα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, τετράδια και λευκό φωτοτυπικό χαρτί.
 • Συμβάλλει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών, στην ενδυνάμωση του εθελοντισμού καθώς και στην ενίσχυση του στοιχείου της ανταποδοτικότητας, αφού το χρηματικό ποσό που συγκεντρώνεται από την Ανακύκλωση χρησιμοποιείται για να καλύψει ανάγκες των σχολείων που συμμετέχουν.
 • Επιτυγχάνει την εξοικονόμηση υλικών και ενέργειας, σε μια εποχή που αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
 • Αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο του σχολείου και της εκπαίδευσης σε θέματα ανακύκλωσης.

Η Δράση διακόπηκε το σχολικό έτος 2018-2019 λόγω της πανδημίας του covid-19 και θα τεθεί ξανά σε εφαρμογή από το Σεπτέμβρη του 2022. Η τρέχουσα Δράση θα λειτουργήσει στο σύνολο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (και στους 25 Δήμους), συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, με τη συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).


Τα κύρια βήματα της Δράσης είναι τα ακόλουθα:


 1. Δήλωση Συμμετοχής
  Η Σχολική Μονάδα που επιθυμεί να συμμετάσχει στην τρέχουσα Δράση, θα πρέπει αρχικά να ανήκει σε κάποιον από τους συνεργαζόμενους Δήμους και έπειτα να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της μέσω της επιλογής «Είσοδος»
 2. Συλλογή ανακυκλώσιμου υλικού
  Τον Σεπτέμβριο αποστέλλονται στις συμμετέχουσες Σχολικές Μονάδες μεγασάκοι στους οποίους θα γίνεται η συλλογή του υλικού. Μέχρι τότε μπορεί να γίνεται συλλογή υλικού με άλλο τρόπο και με σκοπό τη μεταφορά του τον Σεπτέμβριο στους μεγασάκους
 3. Παραλαβή γεμάτων μεγασάκων
  Όταν κάποιος μεγασάκος γεμίσει η Σχολική Μονάδα ενημερώνει το ΙΤΥΕ Διόφαντος μέσω του λογαριασμού της στον παρόν ιστότοπο και δρομολογείται η παραλαβή της
 4. Λήψη χαρτιού ανταποδοτικότητας
  Με τη λήξη του προγράμματος αποστέλλεται χαρτί ανακύκλωσης ως ανταποδοτικότητα για τη συμμετοχή της Σχολικής Μονάδας στη Δράση