Ιστορικό

Η πρώτη προσπάθεια εφαρμογής του προγράμματος ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΙΤΥΕ Διόφαντος, το Καλοκαίρι του 2016. Από το 2017, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας γνώση για την πιλοτική φάση, αποφάσισε την εφαρμογή του προγράμματος σε πανελλαδική κλίμακα.

Έτσι, η Δράση επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα κατά το διάστημα Μαΐου - Σεπτεμβρίου 2017, καθώς και ολόκληρο το σχολικό έτος 2017-2018. Λόγω της πανδημίας το 2019 πραγματοποιήθηκε μόνο στο Δήμο Πατρέων.

Σχολικές ΜονάδεςΤόνοι Χαρτιού
2016 114 30
2017 567 166.5
2018 603 145
2019 68* 23

* Το πρόγραμμα περιορίστηκε στα σχολεία του Δήμου Πατρέων.