Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016, 18:03

Ανταποδοτικότητα πιλοτικής φάσης του Προγράμματος Ανακύκλωσης

Ολοκληρώθηκε η διανομή φωτοτυπικού χαρτιού στις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στην πιλοτική φάση του Προγράμματος Ανακύκλωσης.

Από το Πρόγραμμα συλλέχθηκαν 30.240 κιλά χαρτί, από 114 σχολικές μονάδες και δόθηκαν προς ανακύκλωση. Το συνολικό ποσό που προέκυψε είναι 4.660,16 ευρώ, με το οποίο αγοράστηκαν 1.925 πακέτα των 500 φύλλων χαρτί φωτοτυπικού, δηλαδή 385 κούτες, οι οποίες μοιράστηκαν στα συμμετέχοντα σχολεία ανά 3 ή 4 κούτες, επιλογή που καθορίστηκε από το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων.