Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017, 10:53

Ολοκλήρωση της φάσης Μάιος-Ιούνιος 2017 του προγράμματος ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας - Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 1η φάση του προγράμματος ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας - Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία»,  η οποία ξεκίνησε τον Μάιο του 2017.

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το ΙΤΥΕ Διόφαντος ευχαριστεί θερμά τα σχολεία των Δήμων που συμμετείχαν για την συνεργασία τους, την εξαιρετική προσπάθεια και τη συνεισφορά τους στο Πρόγραμμα.  Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η συμβολή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων στη διεκπεραίωση του προγράμματος και στην επίτευξη του βασικού στόχου που είναι η ενδυνάμωση της συλλογικής δράσης και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ανακύκλωσης.

Από τα 569 σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, συλλέχτηκαν 151 τόνοι ανακυκλώσιμου υλικού, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 21.700,00€.

Με το ποσό αυτό θα αγοραστεί φωτοτυπικό χαρτί Α4, το οποίο θα διανεμηθεί στα σχολεία που συμμετείχαν.

Προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε σχολείο σύμφωνα με το ανακυκλώσιμο υλικό που συλλέχτηκε από κάθε σχολείο, είχε ζητηθεί η καταχώρηση κάποιων στοιχείων στον ιστότοπο του προγράμματος www.myfuturemypaper.gr.  

Τα σχολεία που ακολούθησαν τις οδηγίες που τους δόθηκαν θα μπορέσουν να παραλάβουν την ποσότητα του φωτοτυπικού χαρτιού Α4 που τους αναλογεί σύμφωνα με το καταγεγραμμένο παραδοτέο ανακυκλώσιμο υλικό.

Στα υπόλοιπα σχολεία που συμμετείχαν, αλλά για τα οποία δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία για την ποσότητα του υλικού που παρέδωσαν, εφόσον δεν ακολούθησαν ορθά τη διαδικασία θα γίνει ισόποση κατανομή του χαρτιού.

Τέλος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και σύντομα θα ενημερωθείτε για τη νέα φάση.