Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, 16:33

Έναρξη της Φάσης Σχολικού Έτους 2017-2018 του Προγράμματος στα Σχολεία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Ανακοινώνουμε την εκ νέου συνεργασία μας με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στο πρόγραμμα «Το χαρτί του μέλλοντός μας – Ανακύκλωση σχολικών βιβλίων και χαρτιού στα σχολεία» τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και συμβολή του.

Τα σχολεία που έχουν έδρα στο δήμο Παλαιού Φαλήρου μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν στο πρόγραμμα της νέας φάσης ανακύκλωσης που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018.

Τα σχολεία αυτά καλούνται να επισκεφθούν τη σελίδα τους στο publications.cti.gr προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 31/01/2018. Στη σελίδα αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν τα στοιχεία του Υπεύθυνου Ανακύκλωσης που θα ορίσει η κάθε σχολική μονάδα.

Για επικοινωνία με το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το e-mail: recycle-palaiofaliro@cti.gr