Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, 17:14

Έναρξη της Φάσης Σχολικού Έτους 2017-2018 του Προγράμματος στα Σχολεία του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος

Ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με το Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος στο πρόγραμμα «Το χαρτί του μέλλοντός μας – Ανακύκλωση σχολικών βιβλίων και χαρτιού στα σχολεία» τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και συμβολή του.

Τα σχολεία που έχουν έδρα στο δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν στο πρόγραμμα της νέας φάσης ανακύκλωσης που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018.

Τα σχολεία αυτά καλούνται να επισκεφθούν τη σελίδα τους στο publications.cti.gr προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 31/01/2018. Στη σελίδα αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν τα στοιχεία του Υπεύθυνου Ανακύκλωσης που θα ορίσει η κάθε σχολική μονάδα.

Για επικοινωνία με το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το e-mail: recycle-neafiladelfia@cti.gr