Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, 10:09

Έναρξη της Φάσης Σχολικού Έτους 2017-2018 του Προγράμματος στα Σχολεία του Δήμου Πατρέων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Το χαρτί του μέλλοντός μας – Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία» το οποίο υλοποιεί το ΥΠΠΕΘ και το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία που έχουν έδρα στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, μπορούν να συμμετάσχουν εφόσον το επιθυμούν στο πρόγραμμα της νέας φάσης ανακύκλωσης που θα πραγματοποιηθεί το σχολικό έτος 2017-2018.

Τα σχολεία αυτά καλούνται να επισκεφθούν τη σελίδα τους στο publications.cti.gr προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 31/01/2018.

Στη σελίδα αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν τα στοιχεία του Υπεύθυνου Ανακύκλωσης που θα ορίσει η κάθε σχολική μονάδα.

Για επικοινωνία με το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το e-mail: recycle-patra@cti.gr