Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018, 10:10

Έναρξη της Φάσης Σχολικού Έτους 2017-2018 του Προγράμματος στα Σχολεία του Δήμου Μαρκόπουλου - Μεσογαίας

Ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με το Δήμο Μαρκόπουλου - Μεσογαίας στο πρόγραμμα «Το χαρτί του μέλλοντός μας – Ανακύκλωση σχολικών βιβλίων και χαρτιού στα σχολεία» τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και συμβολή του.

Τα σχολεία που έχουν έδρα στο δήμο Μαρκόπουλου - Μεσογαίας μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν στο πρόγραμμα της νέας φάσης ανακύκλωσης που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018.

Τα σχολεία αυτά καλούνται να επισκεφθούν τη σελίδα εγγραφής στο myfuturemypaper.gr προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 23/03/2018. Στη σελίδα αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν τα στοιχεία του Υπεύθυνου Ανακύκλωσης που θα ορίσει η κάθε σχολική μονάδα.

Για επικοινωνία με το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το e-mailrecycle-markopoulo@cti.gr