Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018, 15:40

Έναρξη της Φάσης Σχολικού Έτους 2017-2018 του Προγράμματος στα Σχολεία του Δήμου Ελευσίνας

Ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με το Δήμο Ελευσίνας στο πρόγραμμα «Το χαρτί του μέλλοντός μας – Ανακύκλωση σχολικών βιβλίων και χαρτιού στα σχολεία» τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και συμβολή του.

Τα σχολεία που έχουν έδρα στο δήμο Ελευσίνας μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν στο πρόγραμμα της νέας φάσης ανακύκλωσης που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018.

Τα σχολεία αυτά καλούνται να επισκεφθούν τη σελίδα εγγραφής στο myfuturemypaper.gr προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 18/05/2018. Στη σελίδα αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν τα στοιχεία του Υπεύθυνου Ανακύκλωσης που θα ορίσει η κάθε σχολική μονάδα.

Για επικοινωνία με το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το e-mailrecycle-elefsina@cti.gr