Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019, 11:11

Έναρξη της Φάσης Έτους 2019 του Προγράμματος στα Σχολεία του Δήμου Πατρέων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Το χαρτί του Mέλλοντός μας – Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία» το οποίο υλοποιεί το ΥΠΠΕΘ και το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία που έχουν έδρα στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, μπορούν να συμμετάσχουν εφόσον το επιθυμούν στο πρόγραμμα της νέας φάσης ανακύκλωσης που θα πραγματοποιηθεί το έτος 2019.

Τα σχολεία αυτά καλούνται να επισκεφθούν τη σελίδα τους στο publications.cti.gr προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Στη σελίδα αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν τα στοιχεία του Υπεύθυνου Ανακύκλωσης που θα ορίσει η κάθε σχολική μονάδα.

Για επικοινωνία με το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το e-mail: recycle-patra@cti.gr