Συχνές Ερωτήσεις

Παρέλαβα τα υλικά συσκευασίας. Τι πρέπει να κάνω;

Ο Υπεύθυνος Ανακύκλωσης φροντίζει να καταρτίσει ένα πλάνο συλλογής υλικού και να ενημερώσει τους μαθητές και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για το πλάνο αυτό, καθώς και το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να συλλεχθούν τα υλικά προς ανακύκλωση.

Πού πρέπει να τοποθετήσω τους μεγασάκους;

Ο Υπεύθυνος Ανακύκλωσης, με τη βοήθεια των εθελοντών, φροντίζει να τοποθετήσει τους μεγασάκους σε κατάλληλο σημείο στο σχολείο έτσι ώστε να μη διαταράσσεται η σχολική λειτουργία αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η προστασία του υλικού (από κλοπή, βροχή, καταστροφή), καθώς και η εύκολη μεταφορά του μεγασάκου κατά την αποκομιδή.

Συγκεκριμένα:

  • Προτείνεται να εγκαταστήσετε το σάκο πάνω σε παλέτα σε στεγασμένο ισόγειο χώρο ώστε να μετακινηθεί εύκολα με παλετοφόρο, όταν γεμίσει, από το συνεργείο του Δήμου που θα αναλάβει την αποκομιδή. Το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ δεν δύναται να αποστείλει παλέτες
  • Εφόσον δεν έχετε παλέτα μπορείτε να συγκεντρώνετε το ανακυκλώσιμο υλικό σε σημείο δικής σας επιλογής με την προϋπόθεση ότι την ημέρα που θα παραλάβουμε το υλικό ο σάκος θα πρέπει να είναι τοποθετημένος κοντά στην είσοδο του σχολείου σας για να μπορέσουμε να τον παραλάβουμε με ειδικό όχημα (θα έχετε ειδοποιηθεί έγκαιρα για την ημερομηνία αποκομιδής)
  • Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν μεγασάκο κάθε φορά. Μόνο όταν γεμίσει πλήρως τοποθετείτε επόμενο μεγασάκο και συνεχίζετε να συγκεντρώνετε υλικό σε αυτόν

Τι υλικό συγκεντρώνω; Με ποιο τρόπο; Τι πρέπει να προσέξω;

Η συγκεκριμένη δράση ανακύκλωσης αφορά αυστηρά και μόνο χαρτί: παλαιά βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν – σχολικά και μη, τετράδια και φωτοτυπικό χαρτί.

Προσοχή: Πλαστικό κάλυμμα/εξώφυλλο, σπιράλ και συνδετήρες από βιβλία και τετράδια θα πρέπει να αφαιρούνται.

Είναι ευθύνη του Υπεύθυνου Ανακύκλωσης να ενημερώσει σχετικά τους μαθητές και να διασφαλίζει πως το υλικό που συγκεντρώνεται πληροί τις προδιαγραφές.

Προσοχή: Σε περίπτωση που κατά την αποκομιδή διαπιστώνεται πως ο μεγασάκος περιέχει ακατάλληλα υλικά δεν θα παραλαμβάνεται.

Η τοποθέτηση των βιβλίων και τετραδίων μέσα στον σάκο πρέπει να γίνεται με τρόπο που να επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση της χωρητικότητας του σάκου: σε στρώσεις , σε όλη την επιφάνεια της παλέτας εντός του σάκου. Ένας γεμάτος με τάξη σάκος, με διαστάσεις 90*90*90, ζυγίζει 250kg σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Προσοχή: Σάκοι για τους οποίους διαπιστώνεται κατά την αποκομιδή πως το υλικό δεν έχει στοιβαχτεί με σωστό τρόπο θα προσμετρούνται ως μισογεμάτοι (125kg).

Ο μεγασάκος γέμισε. Τι πρέπει να κάνω;

Στον ιστότοπο www.myfuturemypaper.gr υπάρχει φόρμα στην οποία ο Υπεύθυνος Ανακύκλωσης του σχολείου δηλώνει πληροφορίες αναφορικά με τους γεμάτους μεγασάκους που διαθέτει προς παράδοση. Κάθε φορά που γεμίζει πλήρως ο μεγασάκος το δηλώνει στη φόρμα Διαχείρισης Κινήσεων Μεγασάκων.

Όταν ένας μεγασάκος γεμίσει πλήρως, ο Υπεύθυνος Ανακύκλωσης τοποθετεί στην θέση του έναν νέο μεγασάκο και συνεχίζει να συγκεντρώνει υλικό στο νέο μεγασάκο. Ομοίως και για κάθε επόμενο μεγασάκο που γεμίζει.
Το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ με την σειρά του καθορίζει σε συνεργασία με το συνεργείο αποκομιδής την ώρα και μέρα συλλογής των σάκων. Για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας οι σάκοι θα συλλέγονται ταυτόχρονα από τα σχολεία στον ίδιο χρόνο που θα έχει ανακοινωθεί εκ των προτέρων.

Ενημερώθηκα για την ημερομηνία αποκομιδής των μεγασάκων από το σχολείο μου. Τι πρέπει να κάνω;

  • Ο Υπεύθυνος Ανακύκλωσης εκτυπώνει το παραστατικό παράδοσης από τον ιστότοπο του προγράμματος (εις διπλούν).
  • Την καθορισμένη μέρα αποκομιδής, παρουσία της εθελοντικής ομάδας του σχολείου και του Υπευθύνου Ανακύκλωσης, όχημα του Δήμου θα παραλαμβάνει τους γεμάτους σάκους και θα υπογράφονται τα 2 αντίγραφα του Παραστατικού Παράδοσης από τον Υπεύθυνο Ανακύκλωσης του σχολείου και από το συνεργείο αποκομιδής: ένα αντίγραφο θα κρατά το συνεργείο αποκομιδής και ένα θα διατηρείται στο αρχείο του σχολείου.
  • Κατά την ημέρα παραλαβής των σάκων το συνεργείο αποκομιδής θα μεταφέρει τους σάκους από το εσωτερικό του σχολείου στο προαύλιο (εφόσον είναι τοποθετημένος πάνω σε παλέτα) και θα τους φορτώνει σε ειδικό όχημα με γερανό. Οι παλέτες δεν παραλαμβάνονται - παραμένουν στο σχολείο.

Κατά την παράδοση των σάκων στο σημείο συγκέντρωσης του κάδου του Αναδόχου, για λόγους αποκέντρωσης και ελέγχου της διαδικασίας, μέλη της ομάδας Εθελοντών του σχολείου, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να παρευρίσκονται και να εποπτεύσουν τη διαδικασία. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί, ο Υπεύθυνος θα πρέπει να ενημερώσει το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σχετικά.

Πως ολοκληρώνεται το πρόγραμμα; Πότε θα παραλάβω τα αναλώσιμα που μου αντιστοιχούν;

Μετά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους και αφού έχει ολοκληρωθεί η τελευταία αποκομιδή και η ζύγιση του υλικού από τον Ανάδοχο, το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ θα αναρτήσει τα ποσοτικά δεδομένα του προγράμματος για το σύνολο των σχολείων του Δήμου στον ιστότοπο του προγράμματος.
Συγκεκριμένα θα αναρτηθεί το βάρος χαρτιού που συγκεντρώθηκε και το ποσό που εισπράχθηκε αντίστοιχα, ανά Δήμο.

Μετά την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα προμηθευτεί και θα αποστείλει στο Δήμο γραφική ύλη (χαρτί Α4), ανάλογα με το ανακυκλώσιμο υλικό που κάθε σχολείο συνέλεξε.

Η παραλαβή του χάρτου θα γίνεται σε συνεννόηση με τα σχολεία και το Δήμο.