Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018, 16:52

Αδυναμία περισυλλογής μεγασάκων συγκεκριμένων Δήμων

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Αμυνταίου, Κορινθίων και τον ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λόγω έκτακτων τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, δεν είναι δυνατή στην παρούσα φάση η συλλογή μεγασάκων από τα σχολεία που έχουν έδρα σε αυτούς τους Δήμους.

Για το λόγο αυτό, θα σας παρακαλούσαμε  να  αναβάλλετε τη συλλογή  ανακυκλώσιμου υλικού (βιβλία , χαρτί)  μέχρι να λάβετε νεότερη ειδοποίηση  από το «ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ότι ανανεώθηκε η συμφωνία με τον Δήμο και η συμμετοχή του στην επόμενη φάση του προγράμματος.

Στο προσεχές χρονικό διάστημα θα ενημερωθείτε για την ποσότητα του φωτοτυπικού χαρτιού Α4 που σας αναλογεί από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης καθώς και για την ημερομηνία και το μέρος παραλαβής του.

Ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική σας προσπάθεια και τη συμμετοχή σας  στο πρόγραμμα  «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία».