Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019, 10:43

Συνέχιση του Προγράμματος Ανακύκλωσης στα Σχολεία

Το Πρόγραμμα «Το χαρτί του Mέλλοντός μας – Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία» το οποίο υλοποιεί το ΥΠΠΕΘ και το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ θα συνεχιστεί και το έτος 2020 με νέο σχεδιασμό που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Υπενθυμίζουμε ότι τα σχολεία που έχουν έδρα στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ συνεχίζουν κανονικά σε αυτή τη φάση του προγράμματος μέχρι το τέλος του έτους 2019.