Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017, 16:01

Δελτίο Τύπου ΥΠΠΕΘ - Το χαρτί του μέλλοντός μας

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ – Διόφαντος διοργανώνει πανελλήνιο πρόγραμμα ανακύκλωσης σχολικού βιβλίου και χαρτιού με τίτλο «Το χαρτί του μέλλοντός μας».

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης βιβλίου και χαρτιού αφορά κυρίως σε σχολικά βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, τετράδια και χρησιμοποιημένο χαρτί φωτοτυπικού.  

Η οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση του χαρτιού από την ίδια τη σχολική κοινότητα, εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη (αντιμετώπιση της ρύπανσης και εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας), αποτελεί και ένα συλλογικό εγχείρημα, το οποίο θα ενισχύσει τους δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς και θα δημιουργήσει ανταποδοτικά οφέλη για κάθε σχολείο που θα συμμετέχει. Μείζων στόχος του προγράμματος είναι η διάχυση και υιοθέτηση από τους μαθητές θετικών στάσεων και συμπεριφορών στα ζητήματα εξοικονόμησης υλικών και ενέργειας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την  Αειφορία.  Οι μαθητές και μαθήτριες επιδιώκεται να δράσουν ως πολλαπλασιαστές στην κοινωνία με στόχο την εμπέδωση αειφόρων πρακτικών από τις οικογένειές τους και τον ευρύτερο κοινωνικό τους κύκλο.

Κάθε χρόνο ανακυκλώνονται στην Ελλάδα 350.000 τόνοι χαρτιού, που αντιστοιχούν σε 6-7.000.000 δέντρα, 35.000.000 τόνους νερό και 60.000 τόνους πετρέλαιο. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με τη σχολική ανακύκλωση.  Το ΥΠ.Π.ΕΘ εκτιμά ότι με το πρόγραμμα αυτό είναι  εφικτό να συλλέγονται στα σχολεία προς ανακύκλωση 6-8 χιλιάδες τόνοι ετησίως, αποφέροντας αντίστοιχα ανταποδοτικά οφέλη για κάθε σχολική μονάδα η οποία θα συμμετέχει. Στο πλαίσιο του προγράμματος η Διεύθυνση Εκδόσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – «Διόφαντος» την περυσινή σχολική χρονιά πραγματοποίησε πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής χαρτιού σε 200 σχολικές μονάδες με τίτλο «Το χαρτί του μέλλοντος ΜΑΣ – Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία» κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 30 τόνοι ανακυκλώσιμου υλικού. Τα έσοδα που προέκυψαν από την πώληση της παραπάνω ποσότητας διατέθηκαν για την κάλυψη αναγκών των σχολείων που συμμετείχαν, με προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.

Αξιοποιώντας την εμπειρία αυτή το ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ – «Διόφαντος» καλεί όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν στην ανακύκλωση βιβλίων και χαρτιού.

Η ενσωμάτωση των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα θα γίνει σταδιακά ακολουθώντας την παράλληλη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών των Δήμων με το ΥΠΠΕΘ, στις εξής φάσεις:

1η Μάιος – Ιούνιος,

2η Σεπτέμβριος – Οκτώβριος,

3η Νοέμβριος – Δεκέμβριος.

Το πρόγραμμα  θα υλοποιείται σε γεωγραφικούς κύκλους, οι οποίοι θα διευρύνονται ανάλογα με την πρόοδο επίτευξης προγραμματικών συμφωνιών με τους Δήμους και την εκδήλωση συμμετοχής των σχολείων. Οι σχολικές μονάδες που θα μπορούν να ενταχθούν σε κάθε φάση θα ενημερώνονται έγκαιρα από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ μέσω της σελίδας τους στο Publications.cti.gr . Στόχος του προγράμματος είναι μετά την ολοκλήρωση της 3ης φάσης, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2017,  να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα όλα τα σχολεία της χώρας και να το υλοποιούν κάθε χρόνο.

Tο χρηματικό ποσό που θα εισπράττεται ανά Δήμο θα αναρτάται και θα διατίθεται για την κάλυψη αναγκών των συμμετεχόντων σχολείων του Δήμου ανάλογα με τη συνεισφορά τους στο πρόγραμμα. 

 Ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου δήλωσε:

«Με το πρόγραμμα «Το χαρτί του μέλλοντός μας», που θα εφαρμοστεί, σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, σταδιακά στα σχολεία όλης της χώρας, το υπουργείο Παιδείας  πραγματοποιεί μια αποφασιστική παρέμβαση στη σχολική ζωή. 

Η ανακύκλωση βιβλίων και χαρτιού, όπως και άλλων υλικών, συνιστά πλέον βασικό δείκτη παιδείας και πολιτισμού μιας κοινωνίας και εξασφαλίζει, πέρα από τα προφανή περιβαλλοντικά και ανταποδοτικά οφέλη,  τη συνειδητοποίηση, ήδη από τη σχολική ηλικία, των πραγματικών προβλημάτων της τοπικής αλλά και της παγκόσμιας κοινωνίας στην πλανητική εποχή μας.

Επίσης προωθεί το πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς  και ανοίγει δρόμους και για άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες με στόχο πάντα τη βιωσιμότητα και την αειφορία της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το υπουργείο Παιδείας, από τη φύση του, οφείλει να βρίσκεται πάντα στην αιχμή της πρωτοπορίας και της καινοτομίας .

Για ένα πιο αισιόδοξο αύριο, απαλλαγμένο από τις  αβελτηρίες και τις παραλείψεις του παρελθόντος.» 

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Γ. Παντής δήλωσε « Το πρόγραμμα αυτό, ανακύκλωσης σχολικού βιβλίου και χαρτιού ,στην ολοκλήρωσή του θα αφορά 9.000 σχολεία και θα έχει ένα οικονομικό όφελος που μπορεί να φθάνει και να ξεπερνά τα 5.000.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό, εκτός από το οικονομικό όφελος, πιστεύουμε ότι θα διαμορφώσει συνειδήσεις σε σχέση με την εξοικονόμηση υλικών και ενέργειας με στόχο τη δημιουργία ενεργών πολιτών, φιλικών προς το περιβάλλον, στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου. Η απεχθής εικόνα των σκισμένων και πεταμένων βιβλίων πρέπει να εκλείψει οριστικά από τα ελληνικά σχολεία. Ο σεβασμός στο βιβλίο είναι πολιτισμός.»

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό δελτίο τύπου στη σελίδα του ΥΠΠΕΘ.